Biblická jména a úsloví
Biblická jména a úsloví
Biblismy.cz – web podcastu Biblická jména a úsloví
Biblismy.cz – web podcastu Biblická jména a úsloví
Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Hřích aneb minutí cíle

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Hřích aneb minutí cíle Petr Lindner | 28. 1. 2024 Po podzimním kurzu Alfa, kterému interně říkám „křesťanská přípravka“, byl na začátku roku v našem sboru – a věřím, že v mnoha dalších po celém Česku – spuštěný kurz Beta čili jakási zkrácená základní škola křesťanského vzdělávání. Hned na prvním setkání jsme měli téma desatero, […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Sklidíš, co jsi zasel

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Sklidíš, co jsi zasel Petr Lindner | 29. 11. 2023 Křesťanství je zatížené spoustou mylných představ, přičemž jednou z nejobvyklejších je pojetí „Boha-policajta“, který svým jedním, ale vševidoucím okem, bedlivě sleduje každého člověka, a jakmile ten se dopustí nějakého prohřešku, hned na něj Bůh sešle z nebe hromy a blesky. Je však nutné dodat, že […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Boží vůle v lidských rukou

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Boží vůle v lidských rukou Petr Lindner | 3. 11. 2023 Křesťanství nás učí, že bychom měli dodržovat Boží vůli. Já jsem se v tomto podcastu Boží vůli už jednou věnoval, a to v dílu nazvaném Buď vůle tvá. Nechci se opakovat, i když, jak často říkám, v případě biblických textů nebo křesťanských myšlenek to nikdy neškodí. […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Syn člověka, není to málo?

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Syn člověka, není to málo? Petr Lindner | 8. 9. 2023 Jestliže alespoň občas čtete Bibli, a já nepochybuji o tom, že vy, posluchači tohoto podcastu ji čtete, určitě jste si všimli, jak velmi často nazývá Ježíš Kristus sám sebe – Synem člověka. Nepočítal jsem to, ale údajně je toto slovní spojení ve všech […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Přitakání celému životu

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Přitakání celému životu Petr Lindner | 24. 8. 2023 Název tohoto dílu podcastu jsem si vypůjčil z knihy Jana Šedivého O kontemplaci. Samotné kontemplaci se ale věnovat nechci, už jen proto, že o ní vím příliš málo a nemám s ní téměř žádné osobní zkušenosti. Nicméně kontemplace je svým způsobem určitý postoj k životu, tudíž moudra […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Nebuď vlažný!

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Nebuď vlažný! Petr Lindner | 23. 6. 2023 U nejednoho v češtině zažitého úsloví, lze jeho biblický původ poznat – nebo alespoň vytušit – i kdybyste Písmo Svaté nikdy neotevřeli. Pár příkladů za všechny: Víra hory přenáší, Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, Šalomounské řešení, nebo třeba Nést svůj kříž. U jiných úsloví jejich […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: O sportu a tělu jako svatyni Ducha

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: O sportu a tělu jako svatyni Ducha Petr Lindner | 31. 5. 2023 Cvičení, tedy myslím tím cvičení tělesné, mě nikdy zrovna moc nebavilo. Ale své tělo, rozlámané prací u počítače, protahuju jezděním na koloběžce. Na sportovní koloběžce, na níž se člověk musí pěkně odrážet, střídavě levou a pravou nohou – nikoliv na elektrickém stupátku, spojeném […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Zastav se!

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Zastav se! Petr Lindner | 26. 4. 2023 Není to tak dlouho, co jsem uveřejnil epizodu tohoto podcastu s názvem Vstaň a jdi! Teď začínám díl série Slovo nakrátko, pojmenovaný Zastav se! Můžete si myslet: „Ten chlap neví, co chce. Nejprv nám říká, abychom vstali a šli, teď se zase máme zastavit. Neměl by […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Třicet stříbrných, polibek smrti a odpuštění na kříži

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Třicet stříbrných, polibek smrti a odpuštění na kříži Petr Lindner | 5. 4. 2023 Peníze vládnou světem… Toto úsloví byste v Bibli, díky Bohu, (sic!) hledali marně, nicméně je velmi smutná pravda, že se tak děje. My lidé neumíme odolat vábení moci mamonu, takže neustále všechno přepočítáváme na peníze. Jak často říkám – nechci […]

Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Zlomit nad někým hůl

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Zlomit nad někým hůl Petr Lindner | 22. 3. 2023 Řeknu to poněkud expresivně, ale pokud nad někým – samozřejmě, že obrazně – zlomíte hůl, v podstatě to znamená, že jste ho odepsali. Úsloví zlomit nad někým hůl se používá v případech, kdy už nějakému člověku nedáváte žádnou šanci, považujete ho za beznadějný […]