Biblická jména a úsloví
Biblická jména a úsloví
Biblismy.cz – web podcastu Biblická jména a úsloví
Biblismy.cz – web podcastu Biblická jména a úsloví
Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Sodoma a Gomora! Lot, jeho žena a dcery, solný sloup nevyjímaje

Textová verze epizody podcastu Sodoma a Gomora! Lot, jeho žena a dcery, solný sloup nevyjímaje Petr Lindner | 16. 2. 2024 „Pohni se trochu, stojíš tam jak solnej sloup!“, říkávala mi matka, když jsem se na rodinných procházkách coural vzadu. Slyšel jsem to mnohokrát, ale nikdy, tedy myslím nikdy v dětství, mě nenapadlo přemýšlet, proč zrovna solný sloup. Jakoby se […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Nejen chlebem živ je člověk…

Textová verze epizody podcastu Nejen chlebem živ je člověk… Petr Lindner | 27. 9. 2023 Než Ježíš nastoupil svou pozemskou službu, Bůh Otec ho prostřednictvím Ducha Svatého nejprve poslal na zkušenou. Ve 4. kapitole Evangelia podle Matouše čteme, že Ježíš se 40 dnů postil na poušti. Ostatně to už jsem v tomto podcastu jednou vyprávěl – v epizodě Ježíš Kristus Nezneužitelný. […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Zakopaná hřivna. A talent k lásce

Textová verze epizody podcastu Zakopaná hřivna. A talent k lásce Petr Lindner | 2. 8. 2023 Pro slovo hřivna sice máme v češtině hned několik významů, ale mohli bychom se shodnout na tom, že v obecném vnímání jde o pojem, označující něco zvláštního, něco nehmotného, nějakou vlastnost nebo dovednost, umění něčeho. A aby toho nebylo málo, naše hřivna či hřivny nám navíc byly darované, […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Házení perel sviním a náboženská (ne)tolerance

Textová verze epizody podcastu Házení perel sviním a náboženská (ne)tolerance Petr Lindner | 14. 6. 2023 Slova jsou velmi mocná. Umožňují nám spolu komunikovat, předávat si informace, dokážou také pohladit a bohužel i ublížit. Nevím, čím to je, ale lidé odjakživa rádi používají silná slova. Když třeba někdo řekne neházej perly sviním… nebo nebudu házet perly sviním… zní to autoritativně, […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Lámání chleba a nekonečná Boží láska

Textová verze epizody podcastu Lámání chleba a nekonečná Boží láska Petr Lindner | 24. 5. 2023 Mluvíme-li o lámání chleba, zpravidla to znamená, že se něco nebo o něčem rozhoduje, případně se něco má stát. Je to takzvaně na spadnutí a pak se ukáže, jak se věci mají. Úsloví o lámání chleba se obvykle používá pro velmi důležité události, pokud tedy za […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Kdo má uši, ať poslouchá! Podobenství o rozsévači

Textová verze epizody podcastu Kdo má uši, ať poslouchá! Podobenství o rozsévači Petr Lindner | 19. 4. 2023 Každý, kdo někdy četl Bibli, konkrétně evangelia Nového zákona, ví, že zde Ježíš Kristus často mluví v podobenstvích neboli parabolách. Co to je podobenství, tomu jsem se už věnoval podrobněji v dílu s názvem Marnotratný syn. Pokud jste ho ještě neposlouchali nebo nečetli […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Buď vůle tvá…

Textová verze epizody podcastu Buď vůle tvá… Petr Lindner | 29. 3. 2023 Určitě občas, ale možná také nezřídka, zažíváte situaci, kdy pro něco uděláte všechno, co jste mohli sami udělat, a se slovy „děj se vůle Boží“, ponecháte další osud oné věci v rukou Pána Boha. Anebo to řeknete i ve chvíli, kdy jste ještě všechno pro zdar věci […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Po nás potopa

Textová verze epizody podcastu Po nás potopa Petr Lindner | 22. 2. 2023 Řekne-li se po nás potopa, každý ví, co se tím myslí. Aspoň myslím… Čím si ale úplně jistý nejsem, je původ tohoto přísloví nebo chcete-li rčení. Jeden druhého kopírující internetové zdroje připisují autorství těchto slov milence francouzského – a pěkně zadluženého – krále Ludvíka XV., […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze) Biblická… (textové verze)

Jákobův žebřík, věřící ateisté, hledání Boha a závislost na něm

Textová verze epizody podcastu Jákobův žebřík, věřící ateisté, hledání Boha a závislost na něm Petr Lindner | 15. 2. 2023 Ve svém životě jsem potkal mnoho lidí, a spousta z nich ve mně zanechala hluboké dojmy a nesmazatelné stopy. Někteří z nich mě obohatili tak úžasným způsobem, že jim to nemůžu nikdy zapomenout. Mnohdy „jenom“ tím, že… jsou. Často děkuji Bohu za […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Lišky mají doupata, ptáci hnízda. A Syn člověka?

Textová verze epizody podcastu Lišky mají doupata, ptáci hnízda. A Syn člověka? Petr Lindner | 1. 2. 2023 Jak Matoušovo, tak i Lukášovo evangelium obsahují ve své první třetině větu, která mi dlouho nedávala smysl. Přesněji řečeno, nechápal jsem, proč je zde vložená, co znamená. Tato věta zní: Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde […]