Rubriky
Články

Osobní reformátor. Martin Luther v knize Dopisy blízkým

V pondělí 31. října jsme si připomněli Den reformace. Přesně před 505 lety (1517) přibil německý teolog, kněz a univerzitní profesor Martin Luther na vrata farního kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí neboli Disputaci o moci odpustků, čímž odstartoval velmi důležitou kapitolu dějin křesťanství. Do života Martina Luthera můžeme kromě historických pramenů nahlédnout také způsobem velmi osobním – čtením jeho dopisů blízkým. Dopisy blízkým se také jmenuje kniha z Malé edice klasiků vydavatelství Biblion.

Martin Luther: Dopisy blízkým
Zdroj foto Biblion

I jazyk je oheň… (Jk 3:6)

Pokud někdo píše autobiografickou prózu, může se dopustit menší či větší míry stylizace vlastní osoby, ať už častěji v kladném, nebo někdy i záporném smyslu. U dopisů (nebo třeba deníkových zápisů) se dá ale těžko předpokládat, že jejich autor nepíše jinak, než… zkrátka pravdivě a od srdce. Asi nikdo nepíše dopisy s myšlenkou na jejich posmrtné vydání tiskem :-)

Z více než dvou a půl tisíc Lutherových listů, psaných v němčině a latině, které se do dnešní doby zachovaly, sestavil do knihy Dopisy blízkým necelou čtyřicítku dopisů Mikuláš Vymětal. Knihu opatřil velmi erudovanou, ale zároveň pěkně čtivou předmluvou Martin Wernisch. Výběr dopisů začíná v roce 1507, kdy byl Luther vysvěcen na kněze; poslední dopis, kterým kniha končí, adresovaný své manželce Kateřině von Bora, napsal Martin Luther čtyři dny před svou smrtí, 14. února roku 1546.

Ukázka z knihy Martin Luther: Dopisy blízkým | Zdroj Biblion
Ukázka z knihy Martin Luther: Dopisy blízkým | Zdroj Biblion

O Lutherovi se ví, nebo to alespoň tvrdí historikové, že nebyl zrovna prototypem kladného hrdiny nebo chcete-li světce. Nešlo samozřejmě ani o žádného padoucha, ostatně to bychom ho asi neoslavovali jako otce reformace. Jeho složitá osobnost je nicméně velmi dobře znát také v jeho osobních dopisech. Na jednu stranu je z každého z nich naprosto zřetelně cítit, že německý reformátor každou sekundu svého pozemského bytí doslova žil evangeliem. Jiný pohled však nabízí osobnost nesmlouvavého tvrdého muže, který dokáže i slovem, vedeným Duchem Božím, občas možná i zranit. Nejlépe je to vidět na dopisech, adresovaných lidem nejbližším – vlastní rodině. Například v dopisu svému nemocnému otci, má jeho duchovní útěcha na můj vkus poněkud zvláštní podobu. Posuďte sami v malé ukázce:

Tímto Vás svěřuji Tomu, jenž Vás miluje více než Vy sám sebe a tuto lásku dokázal, když na sebe vzal Vaše hříchy a zaplatil za ně krví. Skrze evangelium Vás o tom ujišťuje, skrze svého Ducha Vás obdarovává vírou a vše takto připravil a zpečetil, abyste nemusel mít starosti ani obavy a mohl celým srdcem pevně a s důvěrou spočinout v jeho Slově a ve víře. Jak se to stane, tu starost nechte na Něm. On to vše vykoná, ba již to nádherně dokonal, a to mnohem lépe, než si dovedeme představit. 

Kéž je nás milý Pán a Spasitel s Vámi, abychom se opět radostně shledali (dá Bůh, zda to bude zde, anebo tam). Naše víra je totiž jistá a nepochybujeme, ze se v Kristu zakrátko znovu shledáme. Vždyť nás odchod z tohoto života je u Boha pouhou maličkostí, jako kdybych se vracel od Vás z Mansfeldu k nám, anebo Vy z Wittenbergu do Mansfeldu. Nepochybně stačí jen na hodinku usnout, a vše se promění.

Martin Luther: Dopisy Blízkým | z dopisu Otci, Wittenberg, 15. února 1530 | Zdroj Biblion

Zdroj foto Biblion
Zdroj foto Biblion

Náhled do duše otce reformace

Kniha Lutherových dopisů není beletrie, kterou byste zhltli jedním dechem na posezení – v tomto se podobá například biblickým knihám Žalmy nebo Přísloví, jež se také dost dobře nedají číst na jeden zátah. Lutherovy Dopisy blízkým jsou krásnou knížkou do kapsy – a to i svým typografickým a polygrafickým provedením, potažmo pak rozměry – pro cestování v MHD, nebo jednoduše pro krátké chvíle zastavení se ve svém životním běhu.


Kniha Martin Luther: Dopisy blízkým

Rozměry: 10 × 15 cm
Počet stran: 176
Vazba: pevná
Autor: Martin Luther
Sestavil: Mikuláš Vymětal
Překlad: Alexandr Flek, Pavel Moskala, Mikuláš Vymětal a Tomáš Živný
Odborná spolupráce a předmluva: Martin Wernisch
Obálka: Marek Moškoř
Vydání: 2017, vydání první

Ceny (11/2022)
Dopisy blízkým: 179 Kč
balíček Dopisy blízkým + Listy z Kostnice (Jan Hus): 299 Kč
Malá edice klasiků (5 svazků): 888 Kč
Zdroj: Nakladatelství Biblion


Další recenzované knihy Malé edice klasiků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *