Biblická jména a úsloví
Biblická jména a úsloví
Biblismy.cz – web podcastu Biblická jména a úsloví
Biblismy.cz – web podcastu Biblická jména a úsloví
Rubriky
Články

O slovech, jazyku, řeči, mluvení… v knize Přísloví

V epizodě podcastu Nemluvit do větru… a jak to bylo s Babylónskou věží, se věnuji slovům, řeči, mluvení, zkrátka výjimečné lidské výsadě, určené ke vzájemnému dorozumívání, ke komunikaci. Mluvím zde o zmatení jazyků pod Babylónskou věží, o mluvení jazyky o Letnicích a dalších biblických pasážích a moudrech, spojených s touto tématikou. Jestliže jste tento díl podcastu Biblická jména a úsloví ještě neposlouchali, doporučuji ho […]

Rubriky
Biblická úsloví

Nemluvit do větru… a jak to bylo s Babylónskou věží

Zejména v první části minulého dílu tohoto podcastu s názvem Jan, evangelista Slova, Světla a Ducha Pravdy, jsem se věnoval Slovu s velkým S, tedy Slovu Božímu, přenesenému smyslu pojmu slovo, zkrátka duchovnímu významu původního řeckého Logos. Tento díl na předcházející volně navazuje. S tím rozdílem, že na slovo, nebo spíše slova, či věty, zkrátka lidskou řeč, jazyk, budu nahlížet víceméně […]

Rubriky
Články

Kde bydlíš Ježíši? Hledání Beránkova příbytku

Decentní parafrází na otázku bratrů Jana a Ondřeje Zebedeových, kteří se Ježíše ptali „Rabbi, což se překládá ‚Učiteli‘, kde bydlíš?“ (J 1:38), se vracím k apoštolu Janovi, o němž jsem mluvil v epizodě podcastu Biblická jména a úsloví s názvem Jan, evangelista Slova, Světla a Ducha Pravdy. Zde jsem v úvodu o Janovi v krátkosti řekl, že tento muž byl podle vlastních slov učedníkem, kterého […]

Rubriky
Biblická jména Biblická…

Jan, evangelista Slova, Světla a Ducha Pravdy

Jméno Jan, jak jistě víte, najdete přímo v názvech hned několika novozákonních knih. Máme zde Evangelium podle Jana, tři Janovy epištoly čili první, druhý a třetí list Janův, a konečně také biblickou knihu, u níž se sice jméno Jan v některých překladech z názvu vypouští, nicméně i tak jde o Zjevení Janovo. Autorem všech těchto pěti biblických knih je apoštol Jan. V tomto […]

Rubriky
Články

Spiritualita dle sčítání lidu 2021

V loňském roce proběhlo po deseti letech opět sčítání lidu českého, což bezpochyby víte. A jistě také víte, že jeho součástí byly také otázky týkající se náboženského vyznání. Otázky nepovinné, na které každý mohl, ale nemusel odpovědět. Před nedávnem vydal Český statistický úřad první výsledky sčítání, mezi nimiž také figurují data s názvem „Náboženská víra“. Na základě zveřejněných výsledků […]

Rubriky
Články

Od reklamy k Ježíši. Bible Slovo na cestu jako příběh víry

Dávno předávno jsou pryč doby, kdy v češtině existoval jediný překlad Bible čili známá staročeská Bible kralická. Nikdy jsem to přesně nepočítal, nicméně když se podívám do své knihovny, najdu tam sedm překladů. A to počítám jen ty „seriózní“, nikoliv například Komiksovou bibli, kterou však nijak nezavrhuji – ostatně psal jsem o ní v samostatném článku zde na webu […]

Rubriky
Články

Od jiného mikrofonu: Víra ve vírech doby

Jsem si jistý, že Davida Nováka, protestantského kazatele, teologa a publicistu (který je také předsedou Rady Církve bratrské), budou mnozí z našich čtenářů znát. A možná vám bude – z dřívějška – něco říkat i název Víra ve vírech doby. Ten v první řadě sloužil jako titul knihy tohoto autora, vydané v roce 2001, aktuálně to pak je také název podcastu Davida […]

Rubriky
Blog

Statisticky vzato… a zimní podcastové prázdniny

Nepatřím mezi ty „psavce„ a „mluvky“, kteří detailně analyzují čtenost svých článků a poslechovost jednotlivých dílů podcastů. Vystačím si s jednoduchým číslem celkového dosahu, aniž bych detailně zkoumal další desítky souvislostí, které jsou díky online publikování k dispozici. Nemám na to čas ani chuť, ani mě to nebaví. Výjimkou budiž malá „statistička“ po prvním roce fungování podcastu Biblická jména a úsloví, […]

Rubriky
Články

Silvestr nakonec. A Konstantin na výpomoc

Poslední článek roku 2021 jsem poněkud prvoplánově věnoval poslednímu dni každého roku, tedy dni, u nějž v kalendáři najdete jméno Silvestr. Ano, Silvestr, ať už s měkkým i nebo psaný s ypsilonem (znáte Sylvestra aka Rockyho či Ramba, že jo? :-)) je křestní jméno, byť řekne-li se Silvestr, asi častěji si představíme více či méně bujaré oslavy posledního dne roku. Jméno Silvestr […]

Rubriky
Biblická…

V Betlémě na seně… tak trochu zamotané Vánoce

Jak křesťan bych nic takového neměl napsat, ale snad mi to odpustíte – Vánoce jsou jednoduše tak trochu (dost) profláknuté téma. Každý o nich všechno ví, nejvíc samozřejmě obchodníci v super- a hypermarketech, ve kterých Vánoce začínají mnohdy už s koncem léta. Nemusíte však mít obavy, o takových Vánocích v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví rozhodně mluvit nebudu. Vánoce, to není […]

Jít nahoru