Rubriky
Biblická jména

Ester. Když se Bůh dívá přes rameno

Ženy nebo dívky jménem Ester v našich krajích nepotkáváme zrovna často, a já si říkám, že je to docela škoda, protože alespoň z mého pohledu, je Ester krásné jméno s nádechem exotiky a jakéhosi tajemství.

Marco del Buono: Příběh Ester (asi 1422 až 1489) | Zdroj Wikimedia Commons
Marco del Buono: Příběh Ester (asi 1422 až 1489) | Zdroj Wikimedia Commons

Ester se jmenuje také jedna z pouhých dvou biblických knih, jež jsou nazvané ženskými jmény. Ta druhá – jen pro pořádek – je Rút, ale to jste jistě věděli i beze mě. A věřím, že stejně tak víte o známé „anomálii“ knihy Ester, která spočívá v tom, že jde o jedinou knihu biblického kánonu, ve které se nevyskytuje slovo Bůh. I když existují výjimky. Ale o tom až v samotném podcastu…

Podcast Biblická jména a úsloví můžete poslouchat i na jiných platformách. Podrobný návod najdete zde.

Jedna Bible, mnoho překladů, různá jména

Dovolte mi malou ediční poznámku. Citace z knihy Ester výjimečně nečtu z Českého studijního překladu, který obvykle používám, ale z Českého ekumenického překladu. Mám k tomu jediný důvod, i když jsem si vědom toho, že někomu může připadat malicherný. Jméno Ester je ve studijním překladu skloňované, a mně to zkrátka nejde přes jazyk. Malý příklad – 7. kapitola, 2. verš:

Také druhého dne při pití vína řekl král Esteře: Jaká je tvá prosba, královno Estero?

Est 7:2 (CEP)

Jak vám to zní? Při vší úctě k obdivuhodné práci překladatelů a biblistů – toto, lidově řečeno, nedávám. Skloňování osobních ženských jmen zakončených na souhlásku sice není v češtině zapovězené, nicméně i Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR doporučuje ponechat je jako nesklonná. V případě Ester je tomu tak ve všech ostatních českých překladech Bible… kromě onoho Českého studijního překladu.

Pokud se ptáte, proč jsem tedy nezvolil překlad Bible21, který jsem zpočátku také využíval – pak zde je pro změnu jiná abych tak řekl anomálie. „Jeden a dvacítka“ totiž jako jediný český překlad Bible nepoužívá jméno krále Achašvéroš, nýbrž původní perské znění Xerxes. Ano, máte pravdu, Bible kralická krále jmenuje Asverem, a můžete se setkat také se jménem Asuer, ovšem i to je mnohem jazykově příbuznější jménu Achašvéroš nežli Xerxes.

Ostatně jak všichni, kteří čtou Bibli ve více než jednom překladu, ví, s vlastními jmény je zde zkrátka trochu potíž obecně. V našem případě ani záporný hrdina Haman, není všude Hamanem. Opět Bible kralická, ale také Jeruzalémská bible nebo Katolický liturgický překlad, jej nazývají Amanem, tedy bez počátečního písmene H. A třeba Mordokaj se v různých překladech píše jako Mordochaj či Mardocheus.

Tolik tedy nevyžádaná jazyková vsuvka, užijte si raději tento díl podcastu.


Pokud přece jenom z jakéhokoliv důvodu nechcete nebo nemůžete poslouchat moje vyprávění, je zde ještě druhá volba – přečtěte si textovou verzi tohoto dílu podcastu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *