Rubriky
Slovo nakrátko (textové verze)

Slovo nakrátko: Intro a solení evangeliem

Textová verze epizody podcastu Slovo nakrátko: Intro a solení evangeliem

Petr Lindner | 27. 7. 2022

V době, kdy vydávám tento díl podcastu Biblická jména a úsloví, je to skoro přesně rok a půl, co jsem tuto svou samomluvu spustil. K poslechu zde nyní je 46, s touto epizodou vlastně 47 dílů, s průměrnou délkou jednoho dílu těsně pod 30 minut – byť tedy rozptyl je, když nepočítám krátké úvodní intro, od nějakých dvaceti do pětačtyřiceti minut. Bohužel nemám de facto žádnou zpětnou vazbu, takže si nejsem vůbec jistý, jestli pro vás, kteří Biblická jména a úsloví posloucháte, je moje povídání dlouhé, krátké či snad má optimální stopáž. 

Na tomto místě tedy nemohu neříci, že bych vám byl moc vděčný, kdybyste mi napsali svůj názor. Samozřejmě budu rád také za hezky „nečesky“ řečeno – feedback – k samotnému obsahu. Nicméně asi tušíte, že pokud takto o délce jednotlivých dílů mluvím, asi mám už teď něco za lubem :-) 

Po krátké prázdninové podcastové přestávce vás od mikrofonu opět zdraví Petr Lindner.


Půjdu rovnou k věci. Nemám v úmyslu žádným zásadnějším způsobem měnit délku jednotlivých epizod. K tomu, abych se ke konkrétnímu tématu mohl vyjádřit tak, jak ho vnímám a jak to cítím, potřebuji nějaký prostor. Z toho automaticky vyplyne určitá délka. Nevidím jediný důvod, proč bych tuto „přirozenou“ stopáž dílu měl uměle nebo nuceně zkracovat či prodlužovat. Podcast není rozhlasové vysílání, kde je třeba se vejít do programového času, tudíž děkuji Bohu, že si můžu užívat volnost tvorby. 

Ale… Jak se postupně připravuji na další nové díly podcastu, zjišťuji, že jsou témata, která si vysloveně říkají o krátké, zhruba desetiminutové díly. Samozřejmě, lidově řečeno okecat jde všechno. Ale proč to dělat? Proč marnit svým, neřkuli pak vaším časem, když stačí kratší povídání, krátké slovo? 

Proto vznikla nová kategorie tohoto podcastu, kterou jsem nazval Slovo nakrátko. Tyto díly budou vycházet mezi „normálními“ epizodami, které vydávám jednou za 14 dní. Neslibuji pevnou periodicitu – mluvené Slovo nakrátko budu podle potřeby střídat s psanými články na webu Biblismy.cz. Oboje bych už vážně nestíhal. 

Nebudou ale samozřejmě chybět ani textové verze dílů nové kategorie Slovo nakrátko, takže o nic nepřijdou ani ti z vás, kteří raději čtou psaný text, než by ho poslouchali v podobě mluveného slova.

A to je k letní novince roku 2022 všechno. Věřím, že se vám tato malá inovace nebo spíše rozšíření podcastu Biblická jména a úsloví bude líbit. Že bude představovat malé osvěžení mezi delšími a občas trochu těžkými či hutnými epizodami. Ostatně rovnou se můžete sami přesvědčit. Po hudebním předělu totiž hned následuje první epizoda Slova nakrátko. Přeji příjemný poslech!


V pohádce Boženy Němcové Sůl nad zlato, kterou určitě budete znát také v její filmové podobě Byl jednu jeden král, se , což bylo velmi příznačné jméno onoho sebestředného krále, ptá svých tří dcer, jak moc ho mají rády. První řekne „jako zlato“. Druhá to stejné, aby svou odpověď upřesnila: „jako zlato v hrdle“, a doplnila své tvrzení menší árií. Třetí dcera Maruška nejprve řekne „Mám tě ráda, jak jen dcera může mít ráda svého otce“, což krále neuspokojí, protože to je přece podle jeho slov, povinnost. „Tak já ti pomůžu“, říká Marušce král. „Vedle zlata jsou i jiné věci, vzácnější“. Načež Maruška, jak všichni jistě víte, odpoví: „Mám tě ráda, jako sůl.“ Jak to bylo dál, to už asi nemusím povídat, pro jistotu jen dodávám, že s pochopením se tato odpověď rozhodně nesetkala. 

Mrtvé moře v Izraeli má 10× větší salinitu (35 %) než běžná moře. Není tedy divu, že se zde těží sůl jak pro potravinářské, tak třeba i kosmetické a lékařské využití. | Foto Nicole Baster | Unsplash.com
Mrtvé moře v Izraeli má 10× větší salinitu (35 %) než běžná moře. Není tedy divu, že se zde těží sůl jak pro potravinářské, tak třeba i kosmetické a lékařské využití. | Foto Nicole Baster | Unsplash.com

Co tuto pohádku spojuje s první epizodou kategorie Slovo nakrátko podcastu Biblická jména a úsloví? Společným jmenovatelem je samozřejmě ona sůl, která se v Bibli vyskytuje možná více než jste si všimli. Nepochybuji ale o tom, že určitě budete znát 13. verš 5. kapitoly Matoušova evangelia, v němž Ježíš při svém kázání na hoře říká:

Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali.

Mt 5:13 (CSP)

Jeho slova byla určená hlavně učedníkům, nastávajícím apoštolům, jejichž úkolem bylo šířit po světě nově vznikající křesťanství. Dvanáctce mužů, které si Ježíš sám vybral, a k jejich poslání je doslova vyučil. Sice víme, že s jedním z nich – s Jidášem – se to později poněkud zvrtlo, ale to už je jaksi jiný příběh.

Při Ježíšově promluvě se však na hoře Blahoslavenství sešlo mnoho dalších lidí, doslova – jak se píše na konci 4. kapitoly Matouše – Šly za ním veliké zástupy z Galileje, Dekapole, Jeruzaléma, Judska i Zajordání (Mt 4:25 /CSP/). Ježíšovo kázání tedy mělo dopad nejen na jeho učedníky, ale i davy ostatních lidí, kteří jeho řeč poslouchali – a Ježíš také bezpochyby chtěl, aby zasáhla – jinak řečeno ovlivnila – každého, kdo mu přišel naslouchat.

Proč ale Ježíš, stejně jako princezna Maruška – nebo spíš Maruška stejně jako Ježíš – nezvolili ve svém přirovnání zlato či jiné vzácnosti? Proč Ježíš svým učedníkům neřekl třeba: Vy jste perly a drahokamy země? Ale sůl? Obyčejná sůl? Chlorid sodný, NaCl, sodík a chlór v poměru zhruba 4 : 6. Něco, čeho koupíte v potravinách kilo za desetikačku. Ano, příměr k obyčejné soli zní trochu divně. Docela obyčejně, lacině. Nenechme se však zmást. Kdybychom totiž udělali malou úpravu textu, a řekli: Vy jste kořením země – přirovnání hned vyzní mnohem příznivěji.

Jan Brueghel the Elder: Kázání na hoře | Zdroj Wikimedia Commons
Jan Brueghel the Elder: Kázání na hoře | Zdroj Wikimedia Commons

V běžném životě sice sůl ke koření spíše neřadíme, ale v zásadě jde o kořenící látku, přípravek, kterým dochucujeme jídlo. O soli se ale také říká, že je kořením života. A bodejť by nebyla! Tyto bílé krystalky totiž ani zdaleka nejsou pouze dochucovadlem, bez kterého bychom se v kuchyni neobešli. Nyní budu citovat z materiálu Slaná fakta o soli aneb je sůl nad zlato?, který vydala Potravinářská komora České republiky:

Pro vitalitu a funkčnost našeho těla je sůl, respektive sodík nezbytný. Mezi minerálními látkami v lidském těle zaujímá vedoucí úlohu…

… Sodík je nejvíce zastoupeným alkalickým kovem v lidském těle. Je hlavním kationtem extracelulárních (mimobuněčných) tekutin. Podílí se na regulaci objemu plazmy, na udržování acidobazické rovnováhy a má významnou úlohu při udržování membránového potenciálu a jeho změn.

Zdroj: Slaná fakta o soli aneb je sůl nad zlato?

Že tomu moc nerozumíte? Já taky ne, ale zjevně z toho vyplývá, že bez soli, přesněji bez sodíku v ní obsaženém, bychom jednoduše dost dobře nemohli existovat. Chcete-li vědět více, odkaz na citovaný materiál najdete v textové verzi tohoto dílu na webu Biblismy.cz. 

Vrátíme-li se do starověku čili do doby Ježíšovy, pak zde byla sůl hojně využívaná také například jako konzervační prostředek. Dnes máme sterilizaci, mrazničky a jiné moderní – často až přespříliš chemické – formy konzervace, ovšem dříve se jídlo pro zvýšení trvanlivosti nakládalo do soli. Však i naše babičky to ještě dělávaly, a třeba zelenina se nakládáním do soli v menší míře konzervuje i dnes. Ani tím však význam soli nekončí. Otevřete-li Bibli na správných stranách, zjistíte, že sůl měla svou nezastupitelnou úlohu také ve spiritualitě tehdejší doby.


Sůl byla důležitou součástí obětních darů, ve Starém zákonu čteme o smlouvě soli. Nejprve Leviticus čili 3. kniha Mojžíšova – 2. kapitola, 13. verš:

Každý obětní dar své přídavné oběti osolíš solí. Nenecháš svou přídavnou oběť bez soli smlouvy svého Boha. S každým svým obětním darem přineseš sůl.

Lv 2:13 (CSP)

Následně ve 4. knize Mojžíšově, v Numeri, říká Hospodin Áronovi toto:

Všechny dary pozdvihování ze svatých darů, které synové Izraele přinášejí Hospodinu, jsem dal tobě a tvým synům i tvým dcerám s tebou jako věčný příděl. Je to věčná smlouva soli před Hospodinem pro tebe a pro tvé potomstvo s tebou.

Num 18:19 (CSP)

Dalších příkladů bychom v Bibli našli více, účelem této epizody podcastu Biblická jména a úsloví ale není je všechny vyjmenovat. Chtěl jsem jednoduše vysvětlit, že Ježíšova věta Vy jste sůl země není nějakým zdánlivě nešťastně použitým přirovnáním, nebo snad dobovou paralelou s dnes zapomenutým významem. Naopak jde o velmi přesně volená slova s naprosto jasným poselstvím. 

Když jsem říkal, že Ježíšovo kázání na hoře slyšely kromě učedníků i davy dalších lidí, pak nyní musím dodat, že k nim vlastně patříme i my, současní křesťané. I my bychom měli slyšet na tato slova, a také být těmi, kdo správným způsobem solí či koření nejen svůj život, ale také životy ostatních. Současná doba, alespoň podle mého názoru, potřebuje evangelium… jako sůl.

James Tissot: Kázání blahoslavenství | Zdroj Wikimedia Commons
James Tissot: Kázání blahoslavenství | Zdroj Wikimedia Commons

Jak s výzvou k solení sebe a druhých naložíte, to už nechám na každém posluchači nebo čtenáři prvního dílu kategorie Slovo nakrátko. Jen podotýkám, že Ježíš řekl Vy jste sůl země.Používá přítomný čas. Neříká budete solí země. My křesťané – už jsme solí země. Nebo bychom jí měli být… 

Zároveň jsme na také konci této epizody. Kvůli úvodnímu intru je trochu delší, ale příště už půjdu od začátku rovnou k tématu, tudíž věřím, že do deseti minut délky se vejdu :-) Ještě jednou opakuji – budu moc rád, když mi dáte jakoukoliv zpětnou vazbu. Můžete mi napsat do komentáře u článku k tomuto dílu na webu Biblismy.cz. Zde na stránce O nás | Kontakt najdete také e-mailovou adresu – kdybyste mi chtěli vyčinit mailem :-) Prostor pro vyjádření je také na facebookové stránce tohoto podcastu, svůj názor můžete sdělit i v komentáři na youtubovém kanálu. Těším se na vaše postřehy a dojmy!

Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní, a buďte s Bohem!