Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Poznáte je po jejich ovoci

Textová verze epizody podcastu Poznáte je po jejich ovoci

Petr Lindner | 4. 5. 2021

Úsloví Poznáte je po jejich ovoci, je jenom jedním z mnoha dalších mouder, která řekl Ježíš Kristus při svém slavném kázání na hoře, jež najdete v 5.–7. kapitole Matoušova evangelia. V podcastu Biblická jména a úsloví se do této části Bible určitě ještě nejednou vrátíme, dnes se však budu věnovat tomuto úsloví – podobenství inspirovaného velmi příhodně v sadařství, jehož význam je platný po tisíce let až do dneška. A troufám si tvrdit, že v současné době dokonce možná ještě více než kdy jindy. Od mikrofonu dalšího dílu podcastu Biblická jména a úsloví vás zdraví Petr Lindner.


Hned v první větě jsem mluvil o Ježíšově kázání na hoře. Položili jste si ale někdy otázku, co to vlastně bylo za horu? To jako Kristus stál někde na vrcholu osmitisícovky a mluvil k lidem, kteří byli pod ním na ledovci? To asi ne, to by bylo poněkud přitažené za vlasy. 

Ona Hora blahoslavenství – jak se nazývá – je ve skutečnosti jenom skalnatý pahorek, který se nachází ani ne kilometr od břehu Genezaretského jezera, jinak nazývaného také Galilejské jezero nebo jezero Kineret. Toto sladkovodní jezero, které je mimochodem hlavním zdrojem pitné vody pro Izrael, se nachází vzdušnou čarou necelých 130 kilometrů severně od Jeruzaléma. Podívejte se na mapu. A teď si sedněte – výška této Hory blahoslavenství je minus 60 metrů nad mořem, tedy 60 metrů pod mořem!

Je to tak, část Izraele se skutečně nachází pod hladinou moře, tedy v minusové nadmořské výšce. Osobně jsem to poznal před lety, když jsme jeli z egypské Taby do Jeruzaléma, a po cestě jsme se samozřejmě stavili u Mrtvého moře. To je s nadmořskou výškou –420 m n. m. nejenom nejnižším místem Izraele, ale také je nejníže položeným odkrytým místem na celém zemském povrchu vůbec. 

No a když jedete od Mrtvého moře do Jeruzaléma, jedete stále do kopce a podél silnice nejsou kilometrovníky, nýbrž ukazatele nadmořské výšky. Jeruzalém se nachází ve výšce průměrně 700 metrů nad mořem, takže na nějakých 35 kilometrech nastoupáte více než kilometrové převýšení.

Ještě se ale vrátím ke Genezaretskému jezeru. Jestliže patříte mezi pozorné a vnímavé čtenáře Bible a/nebo věrné posluchače tohoto podcastu, pak jistě víte, že kolem Genezaretského jezera se toho událo více. Jednak zde Ježíš „ulovil“ své první apoštoly, mezi nimi i Petra, o kterém jsme měli – a máme stále – samostatný díl podcastu. A v něm se také dozvíte jak se po jeho hladině procházel sám Ježíš, poněkud neúspěšně napodobovaný právě Petrem. Takže pokud jste epizodu o Petrovi ještě neposlouchali, je na čase to napravit! :-) My se zatím – nebo spíš konečně – budeme věnovat našemu úsloví Poznáte je po jejich ovoci.


Než se pustím do výkladu úsloví Poznáte je po jejich ovoci, musím přečíst příslušnou část z Bible. Jak už víme, nachází se v 7. kapitole Matoušova evangelia, konkrétně jsou to verše 15 až 20:

Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.
Poznáte je po jejich ovoci.
Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?
Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce.
Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně.
A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.

Mt 7:15–20

Šest krátkých veršů, dohromady 7 vět, ve kterých Ježíš vyslovuje jasné upozornění nebo možná i varování: 

Dobře poslouchejte to, co vám ostatní říkají, a přemýšlejte o tom, co vám tím chtějí říct. Na světě jsou bohužel i takoví lidé, kteří vám ochotně namluví cokoliv, ovšem jejich následné činy jsou pak odlišné. A právě jejich činy – ono ovoce – ukáže jejich pravý charakter.

Ježíšovo prohlášení má „na první dobrou“ jasně náboženského vyznění – už v první větě říká „dávejte si pozor na falešné proroky“. Je to možná paradox, ale hned v počátcích křesťanství se vyskytli vykukové, jejichž jediným cílem bylo novou víru si přivlastnit, urvat si ji pro sebe – pochopitelně nikoliv za účelem šíření evangelia, nýbrž s cílem získat díky tomu moc a samozřejmě majetek. Ovládat jiné lidi a navrch – jak jinak… – také pokud možno co nejvíce zbohatnout. Je to nanejvýš odpudivé, ale je to tak. Jak vidíte, nejde o záležitost jen posledních desítek nebo stovek let, nýbrž posledních pár tisíciletí. Někteří lidé to bohužel mají snad v genech, jinak si to nedovedu vysvětlit.

Nejsem psycholog, ale zrovna nedávno jsem četl jedno populárně-vědecké pojednání, ve kterém jeho autor říká, že člověk velmi snadno uvěří každé s prominutím blbosti, ale naopak velmi těžko se této víry zbavuje. Mnohem obtížnější je, mu tyto nesmysly dostat z hlavy ven, než mu je namluvit. Zde se nabízí také paralela se závislostmi nejrůznějšího druhu. Například kouřit se naučíte raz dva, ale když s ním potom máte skončit, je to těžký, mnohdy nikdy nekončící boj! 

A pán Ježíš to všechno nepochybně ví také – proto ve svém kázání na hoře varuje před falešnými proroky. Nedělá to ze strachu – Ježíš je člověk a Bůh v jedné osobě – je svrchovaný. Nebojí se o svůj královský trůn, dává dobré rady lidem. Těm, kteří mnohdy sami nedokáží rozlišit skutečné proroky od falešných zvěstovatelů falešné „boží“ vůle. 

Znovu opakuji, naletět někomu na jeho sladké řeči, na lákavé sliby, to je tak snadné…

Mimochodem, všimněte si, že Ježíš nabízí také řešení, respektive trest pro ty, proti nimž se vymezuje. V předposlední větě říká: Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. 

Předpokládám, že Ježíš Kristus tím nevybízí ke stínání a upalování falešných proroků – bavíme se o podobenství, nikoliv o doslovném návodu k chování v životě. Ježíš je mírumilovný člověk, Ježíš je láska. Ježíš přišel na svět právě proto, aby zastavil permanentní starozákonní boží trestání opakovaně hřešícího člověka.

Ale i tak tím říká, že lidé, kteří šíří nesmysly a bludy, by měli být postavení mimo zákon a potrestaní – to se s Ježíšovým takříkajíc zaměřením, nijak nevylučuje. Smysl trestu nespočívá pouze v napravení hříšníka. Jde také o to ukázat všem, co je špatně, a říct jasně:
My to tak nenecháme, tomuto nebudeme dávat žádný prostor, a vy, kteří to budete zkoušet – a my víme, že to zkoušet budete –, můžete velmi snadno tvrdě narazit.


Sedm vět úsloví Poznáte je po jejich ovoci má ale i jiné vyznění, než pouze náboženský nebo chcete-li křesťanský kontext. Ostatně to není nic neobvyklého, mnoho podobenství z Bible má širší přesah, než by se na první pohled nebo první přečtení mohlo zdát.

Jak jsem řekl na začátku, význam tohoto úsloví je platný dodneška, a v současné době dokonce možná ještě více než kdy jindy. Ano, i dnes se vyskytují falešní proroci. Ti tady asi budou navždy, co bude svět světem, s tím se nějak musíme smířit. Stále zde – nutno dodat bohužel – budou nejrůznější „odnože“ křesťanství, nejrůznějším způsobem překrucující původní odkaz našeho pána Ježíše Krista. Stále asi budou vznikat „nová“ náboženství, nové druhy spirituality, které více než na prapůvodu křesťanství budou stavět na laciné ezoterice, duchařině a pseudovědeckých nesmyslech. O to více je třeba mít na zřeteli Ježíšova slova.

Ovšem úsloví Poznáte je po jejich ovoci může mít i takříkajíc obecný význam. Taky to může znamenat něco ve smyslu: „Nedělej unáhlené závěry, nerozhoduj se na základě prvního dojmu, nedej na vnější pozlátko, jdi do hloubky.“

Teď bych mohl začít vyjmenovávat jeden příklad za druhým. Je toho kolem nás nespočet. Abych vás ale dlouho nezdržoval, tak jenom dvě ukázky – jedna takříkajíc věcná, druhá vztahová.

Věcný příklad se týká věcí, a kdybych to měl přirovnat k něčemu biblickému, tak je to vytváření model. Ale trochu jiným, novodobým způsobem. Spíše je to umělé zvyšování ceny zboží, vytváření prémiových značek od stolu, vydávání laciných výrobků za luxusní. A to se ještě pořád nebavím o vyslovených podvodech, typicky o kopiích značkové produkce. 

Co mám tedy na mysli? Dámy prominou, a vy všichni, co jste citliví na trochu ostřejší slovo, si teď prosím na minutku zacpěte uši nebo vypněte zvuk. Velmi trefně to totiž pojmenoval jeden můj kamarád, který o takových výrobcích mluví jako o… „pozlaceném hovnu“. Omlouvám se, ale je to zkrátka výstižné. Slušně se tomu jinak říká „navoněná bída“. 

Jednoduše jakákoliv úplně obyčejná věc, se svojí úplně obyčejnou hodnotou, se uměle nazve značkovou, uměle se kolem ní vytvoří aureola něčeho lepšího, a pochopitelně stejně uměle se tomu přizpůsobí i cena produktu. Nebudu nikoho a nic jmenovat, určitě každý z vás má s něčím takovým zkušenosti, nebo raději – o něčem takovém například ze svého oboru ví.

Obchodovat, abych se už vyjadřoval slušně – s navoněnou bídou – je zavrženíhodné, o tom není sporu. Mnohem horší je ale obchodovat s lidskou důvěrou. Slovo důvěra nemá daleko k pojmu víra. Jde do tuhého. Mám zase jeden typický příklad. Všichni to budete znát – jde o takzvané „šmejdy“. Prodavače předražených hrnců a vysavačů, kteří doslova s dravostí vlků útočí na starší občany. Jak to říkal Ježíš Kristus? Přicházejí k vám v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Tak to mluvil přesně o šmejdech. A bohužel i o dalších lidech, kteří pro to, aby z druhých vytáhli peníze – protože o nic jiného, než o mamon, tady nejde – udělají cokoliv. Ani trochu se neštítí zneužívat k tomu zestárlou část populace, se všemi jejími víceméně přirozeným slabostmi. Dál už o tom nechci mluvit, všichni víme, o čem je řeč.

K tomu všemu ještě jednu poznámku. Velmi často se za viníka v podobných případech označuje internet nebo internet a sociální sítě. Však to znáte: fake news, dezinformace, šíření poplašných zpráv – to všechno se našeho tématu týká samozřejmě také.

Ale s tím apriorním odsuzováním internetu či internetu a sociálních sítí bych byl opatrný. Ostatně víte, co znamená pojem apriorní úsudek? :-) Ano, přesně to, před čím Ježíš varuje: Nespoléhej na první dojem, vyčkej ovoce a teprve potom hodnoť.

Moderní komunikační prostředky totiž nejsou viníkem. Jsou jen nástrojem pro rychlejší a snadnější šíření informací. Že i toho lze jednoduše zneužít, to je jasné jako facka. Stejně tak se ovšem internet a sociální sítě využívají pro miliony bohulibých činností. Nebýt internetu, asi byste nemohli poslouchat tento podcast. A já doufám, že jím nikomu neškodím :-)

Nicméně před malou chvilkou jsem řekl tuto větu: Nespoléhej na první dojem, vyčkej ovoce a teprve potom hodnoť. No dobře, ale jedna věc je vědět, a druhá věc je konat. Co když se vyskytnou problémy? Co když ono imaginární ovoce nedozraje včas – a vy se tedy nebudete mít při svém rozhodování čeho chytit? To je, myslím, regulérní otázka.

Možná vás odpovědí zklamu, ale bude podobně jednoduchá jako předchozí hodnocení internetu. Stejně tak, jak současná doba nabízí mnoho lákavých chytáků a menších či větších podvodníků, poskytuje také mnohem více možností – právě například díky internetu –, jak si zjistit informace o tom či onom předem – dříve než nahnilé ovoce dozraje k vaší nelibosti u vás doma. Ano, uznávám, je s tím často práce, ale to je bohužel jedna z nepříjemností moderní doby. Mnohé informace je třeba ověřovat. Není dost dobře možné slepě důvěřovat všemu, co vám někdo pošle mailem. A může to být váš nejlepší přítel. 

Vůbec to nemusí být záměrné šíření dezinformací – takto totiž novodobí falešní proroci pracují – pro svoji činnost s klidem zneužijí každého, aniž by o tom dotyčný věděl. A pokud vám někdo nedá čas si informace ověřit, což s oblibou dělají například zmínění šmejdi tím, že seniory nutí podepsat nevýhodné smlouvy okamžitě na místě, pak není důvod je stejně tak na místě neposlat do patřičných míst. Já vím, zrovna v tomto případě je to složitější, ale principiálně je třeba mít na paměti opatrný postup – neunáhlit se.

Abyste si nemysleli, že snad žiju v přesvědčení, že zrovna na mě osobně nikdo nemá, a nikdo mě nenachytá. Ne, až tak naivní zase nejsem. Jsem ale tak trochu ve střehu, a nedůvěřuji každému, kdo si o to vtíravými slovy řekne. O to více se obracím k Bohu – ten je jediný, v něhož mám absolutní důvěru, bezmeznou víru a oddanost. Kdybych měl mít na světě jen tuto jedinou jistotu, nestěžoval bych si. Díky za ni Otče!


Tolik další díl podcastu Biblická jména a úsloví. Podívali jsme se v něm na známé úsloví Poznáte je po jejich ovoci, které je součástí známého Ježíšova kázání na hoře. A jak jsem slíbil, někdy příště, v některém z dalších dílů, se budu věnovat také dalším úžasným myšlenkám, které Ježíš v tomto kázání vyslovil. Nejspíš těch dílů bude víc.

Je mi velkým potěšením, že tento podcast posloucháte, a budu moc rád, když ho doporučíte také svým přátelům a známým.

A to už je opravdu úplně všechno. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem!