Rubriky
Biblická… (textové verze)

Intro – pilotní díl

Textová verze pilotního dílu podcastu Biblická jména a úsloví.

Petr Lindner | 27. 1. 2021

Je docela možné, že to ani nevnímáte, ale v našem krásném rodném jazyku, kterým čeština bezpochyby je, používáme spoustu germanismů, v současné době čím dál víc anglicismů, a hezky dlouho také mnoho biblismů. Zatímco zmíněné germanismy, potažmo anglicismy jsou slova převzatá z cizích jazyků – a obvykle v češtině více či méně „přiohnutá“ – biblismy představují něco trochu jiného. Jsou to úsloví, jejichž původ je v knize knih, v Bibli. A protože Bible je kromě božího Slova také knihou o lidech, kromě úsloví si z ní do běžného života bereme i mnoho vlastních jmen.

Krásný den všem posluchačům pilotního dílu podcastu Biblická jména a úsloví přeje jeho autor a účinkující v jedné osobě, Petr Lindner.


Za každým biblickým úslovím, stejně jako za každým křestním jménem, pocházejícím z Bible, se skrývá nějaký příběh. No, nějaký… on to nikdy není jen tak nějaký lecjaký příběh. Jsou to události mnohdy nesmírného významu, nejen ale historického, jak by se snad vzhledem ke stáří Bible mohlo zdát. Tyto příběhy přináší mnoho moudrosti a poznání, zamyšlení nebo poučení také do dnešního života.

O nás Češích se říká, že jsme nejvíce ateistickou zemí v Evropě, a vysokou příčku v této nelichotivé statistice údajně zaujímáme i celosvětově. Čteme to všude kolem sebe v nejrůznějších médiích, slyšíme to v televizi – a co se řekne v televizi, to je pravda, že ano? 

Dobře, konec legrace. Já osobně tento názor nesdílím. Jsem přesvědčený, že každý má v sobě aspoň kousek víry v něco, co ho přesahuje. My křesťané tomu říkáme Bůh, a když to trochu zjednoduším, tak všechno o něm se dozvíte právě v Bibli.

Jenomže číst Bibli tak, jako čtete jiné knihy, se upřímně řečeno moc nedá. Samozřejmě, pokud máte Boha ve svém srdci, je to úplně něco jiného. Ale pokud patříte mezi hledající, mezi ty takzvané ateisty, v dobré víře rozečtenou Bibli nejspíš dříve či později zavřete s přesvědčením, že tohle se prostě nedá číst.

Je to tak. Minimálně v začátcích poznávání křesťanské víry je potřeba vedení. Je potřeba srozumitelnější a sdělnější výklad Bible, protože ta je, i přes svoji úctyhodnou tloušťku, poněkud paradoxně velmi často hodně stručná. Je potřeba slyšet zkušenosti věřících, poznat zázraky, které se dějí v jejich životě díky vztahu s Ježíšem. Je potřeba slyšet, že to, co „říkají v televizi“, nemusí být buďto vůbec pravda, nebo je to jen mediální zkratka, vyslovená špatně placeným redaktorem, jemuž skutečný význam slov poněkud uniká. Je zkrátka potřeba víc informací. 

A to, je podle mého názoru příčina oné nelichotivé statistiky sekulárního Česka. Nemyslím si, že by lidé, kteří sami sebe označují za ateisty, neměli zájem o křesťanství, potažmo pak byli beznadějnými pohany. Myslím si, že prostě jenom nemají dost informací. Dostatek správných a srozumitelně podaných informací.


No a to je důvod, proč jsem se pustil do tvorby tohoto podcastu. Jsem psavec, s českým jazykem pracuju dnes a denně, biblismů si samozřejmě všímám, stejně jako vnímám biblický původ mnoha křestních jmen. A protože mě začalo bavit i mluvení do mikrofonu, byť v osamění improvizovaného domácího podcastového studia, řekl jsem si, že toto by mohl být můj způsob evangelizace – spojení křesťanství s běžným jazykem, který patří k běžnému životu. A víra by měla být, či spíše musí být spojená s životem. V 55. kapitole knihy Izaiáš, v 10 a 11 verši Hospodin říká Izraelskému lidu:

Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe,
nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst:
Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.

Iz 55:10–11

Jestli se vám moje povídání zalíbí, budu rád, když tento podcast nejenom že budete vy sami poslouchat pravidelně, ale také ho doporučíte svým přátelům a známým. Ať už jsou to křesťané, nebo se jimi teprve chystají „vyučit“. A i kdyby přece jenom existovali skuteční ateisté, pak věřím, že i oni si s těchto příběhů mohou odnést zajímavé poznání.

Podcast Biblická jména a úsloví můžete odebírat na běžných podcastových platformách,na Spotify, Apple nebo Google podcast, také na YouTube, a na dalších webech.

Těším se na slyšenou u dalších dílů.

Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem!