Biblická jména a úsloví
Biblická jména a úsloví
Biblismy.cz – web podcastu Biblická jména a úsloví
Biblismy.cz – web podcastu Biblická jména a úsloví
Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

K obrazu svému. O pošetilosti člověka a nekonečné Boží lásce

Textová verze epizody podcastu K obrazu svému. O pošetilosti člověka a nekonečné Boží lásce Petr Lindner | 26. 5. 2022 Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe (Gn 1:28 CSP), takto požehnal pán Bůh člověku hned poté, co ho šestý den stvořil. Bůh […]

Rubriky
Biblická jména (textové verze) Biblická úsloví (textové verze)

Filip s „filipem“ a etiopská inspirace

Textová verze epizody podcastu Filip s „filipem“ a etiopská inspirace Petr Lindner | 11. 5. 2022 V nejrůznějších médiích můžeme poměrně často slyšet nebo číslo slovní spojení „křesťanská kultura“, „křesťanská civilizace“ nebo třeba „západní křesťanský svět“. Používají se obvykle pro označení jaké širší geopolitické orientace naší země nebo i celé Evropy. Osobně se nemůžu ubránit pocitu, že si jen málokdo […]

Rubriky
Biblická jména (textové verze) Biblická úsloví (textové verze)

Daniel – v jámě lvové a první (starozákonní) graffiti

Textová verze epizody podcastu Daniel – v jámě lvové a první (starozákonní) graffiti Petr Lindner | 27. 4. 2022 Když jsem se v tomto podcastu věnoval jménu Daniel a stejnojmenné biblické knize poprvé, vyšlo to náhodou těsně před svátkem Danielů, který v kalendáři najdete 17. prosince. Zároveň jsem na začátku onoho dílu říkal, že to tak běžně nedělám – nesnažím se jednotlivé díly vydávat […]

Rubriky
Biblická… (textové verze)

Znamení kříže, roztržená opona a naděje vzkříšení

Textová verze epizody podcastu Znamení kříže, roztržená opona a naděje vzkříšení Petr Lindner | 13. 4. 2022 Před rokem, před nejdůležitějším křesťanským svátkem, jsem v tomto podcastu zveřejnil desátý díl s názvem Veselé Velikonoce… a jak to bylo s mesiášem. Po dalších třiceti epizodách, které jsem za rok napsal a natočil, se k Velikonocům vracím. Popravdě, nejprve jsem trochu zvažoval, jestli se do tohoto tématu […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Rozebrat svou střechu. A být v tomto světě tím, kým je Bůh

Textová verze epizody podcastu Rozebrat svou střechu. A být v tomto světě tím, kým je Bůh Petr Lindner | 30. 3. 2022 Rozebrat svou střechu…, to není běžné úsloví, které by každý znal. Sice jde o slova z Bible, nicméně v běžné mluvě se o rozebírání střechy mezi sebou možná baví pokrývači, a tím to nejspíš končí. Přesto jsem si dovolil toto úsloví zařadit […]

Rubriky
Biblická jména (textové verze)

Ondřej, svědek Kristův pro příští časy

Textová verze epizody podcastu Ondřej, svědek Kristův pro příští časy Petr Lindner | 16. 3. 2022 Není žádným tajemstvím, že Ondřej patří mezi oblíbená křestní jména. Věřím, že každý z posluchačů tohoto podcastu zná nějakého toho Ondru či hned několik mužů nebo chlapců jména, které sice zní ryze česky, ale ve skutečnosti je jenom počeštěnou variantou… ne, to až […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Budiž světlo! Aneb jak Bůh vynalezl fotografii

Textová verze epizody podcastu Budiž světlo! Aneb jak Bůh vynalezl fotografii Petr Lindner | 2. 3. 2022 „Budiž světlo!“ – jednoduchý imperativ čili rozkazovací věta, skládající se z pouhých dvou slov. Trochu se rozpakuji nazvat ji úslovím v tom smyslu, v jakém obyčejně úsloví vnímáme. Ale protože jde o tak známé Boží zvolání, jak z obecného pohledu, tak i v povědomí toho, že jej vyslovil […]

Rubriky
Biblická úsloví (textové verze)

Nemluvit do větru… a jak to bylo s Babylónskou věží

Textová verze epizody podcastu Nemluvit do větru… a jak to bylo s Babylónskou věží Petr Lindner | 16. 2. 2022 Zejména v první části minulého dílu tohoto podcastu s názvem Jan, evangelista Slova, Světla a Ducha Pravdy, jsem se věnoval Slovu s velkým S, tedy Slovu Božímu, přenesenému smyslu pojmu slovo, zkrátka duchovnímu významu původního řeckého Logos. Tento díl na předcházející volně navazuje. […]

Rubriky
Biblická jména (textové verze) Biblická… (textové verze)

Jan, evangelista Slova, Světla a Ducha Pravdy

Textová verze epizody podcastu Jan, evangelista Slova, Světla a Ducha Pravdy Petr Lindner | 2. 2. 2022 Biblickému jménu Jan jsem se v tomto podcastu věnoval už v epizodě s názvem Jan. Ten, který pokřtil Ježíše. Je zřejmé, že postavou, o níž zde byla řeč, nebyl nikdo jiný, nežli Jan Křtitel, onen známý „hlas volajícího na poušti“. Tento poněkud extravagantní prorok však […]

Rubriky
Biblická… (textové verze)

V Betlémě na seně… tak trochu zamotané Vánoce

Textová verze epizody podcastu V Betlémě na seně… tak trochu zamotané Vánoce Petr Lindner | 22. 12. 2021 Vánoce jsou tak trochu zvláštním svátkem. Většina lidí je považuje za nejvýznamnější křesťanský – ale i nekřesťanský – svátek, přestože – anebo možná protože – původně vychází z pohanských tradic oslavy zimního slunovratu. Ve skutečnosti Vánoce patří až na druhé místo, […]

Jít nahoru